واحدها

واحد تولید

واحد تولیدی این شرکت در طراحی و اجرا بر اساس اصول مهندسی به روز جهان، از تجربه و دانش برترین مشاوران داخلی و خارجی بهره گرفته است.


واحد کنترل و تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت و آزمایشگاه این شرکت با دستگاه های مدرن تمام اتوماتیک و دیجیتالی تجهیز شده اند و آزمایش‌ها و کنترل های لازم مطابق استاندارد های AASTHO M20-70 و ASTM D946/946M صورت می پذیرد.


واحد مظروف سازی

در این واحد بشکه‌های استاندارد و با کیفیت متمایز، برای تامین بشکه های مورد نیاز واحد بارگیری، برای مصارف داخلی و صادراتی تهیه می شود.


واحد بارگیری

در این قسمت عملیات توزین و بارگیری بصورت فله و مظروف با رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی توسط باسکول دیجیتالی نسل 6 انجام می پذیرد.