مدیریت کیفیت

به منظور دستیابی به برترین کیفیت و بالاترین سطح استانداردهای جهانی، مواد اولیه و محصولات تولیدی در آزمایشگاه مدرن و مجهز این شرکت مطابق روش ها ی علمی و استاندارد های جهانی نمونه برداری شده و مورد آزمایش و کنترل قرار می گیرد.


 • صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان

  استاندارد ملی ایران

 • صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان

  استاندارد ISO 9001

 • صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان

  استاندارد ISO 9001:2008

 • صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان

  استاندارد CE


 • طرح نمونه در بخش صنعت

  طرح نمونه در بخش صنعت

 • گرامی داشت روز صنعت و معدن

  گرامی داشت روز صنعت و معدن


 • لوح تقدیر طرح نمونه در بخش صنعت

  لوح تقدیر طرح نمونه در بخش صنعت

 • لوح سپاس طرح نمونه در بخش صنعت

  لوح سپاس طرح نمونه در بخش صنعت