معرفی محصولات تولیدی

شرکت صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان توان پالایش بیش از 360 هزار تن مواد نفتی سنگین در سال دارد. این توان برای تولید مشتقات Bitumen , Paraffinic Oils , Fuel Oils , Asphaltene مطابق با استانداردهای روز جهانی است و متناسب با نیاز مشتریان انعطاف لازم را دارد.


قیر 85/100

قیر های تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد های AASTHO M20-70 & ASTM D946/946M بوده و مشخصات آن مطابق جدول زیر است.

CHARACTERISTICS

TEST METHOD

UNIT

MIN

MAX

Specific Gravity at 25 ° C

ASTM D70

° C

1.01

1.05

Penetration at 25 ° C , 100 g, 5s

ASTM D5

MM

85

100

Softening point

ASTM D36

° C

42

52

Ductility at 25° C

ASTM D113

Cm

100

 

Loss on heating

ASTM D6

%

 

0.5

Drop in penetration after heating

ASTM D5

%

 

20

Flash point

ASTM D92

° C

225

 

Solubility in Trichloroethylene

ASTM 2042

%

99

 

Wax content

DIN 52015

%

 

2.5

Spot Test

AASHTO T-102

 

Negative

Performance after RTFOT Method test to ASTM D1754

Change in mass (m/m)

ASTM 2872

%

 

0.5

Retained Penetration 25  ° C, 100 g, 5s (% of original)

ASTM D5

%

47

 

Increase in softening point

ASTM D36

° C

 

8

Softening point  after hardening

ASTM D36

° C

45

 قیر 60/70

قیرهای تولید شده‌ی این شرکت برابر با استانداردهای AASTHO M20-70 & ASTM D946/946M بوده و مشخصات آن مطابق جدول زیر است.

CHARACTERISTICS

TEST METHOD

UNIT

MIN

MAX

specific Gravity at 25 ° C

ASTM D70

° C

1.01

1.06

Penetration at 25 ° C , 100 g, 5s

ASTM D5

mm

60

70

softening point

ASTM D36

° C

49

56

Ductility at 25° C

ASTM D113

Cm

100

 

Loss on heating

ASTM D6

%

 

0.2

Drop in penetration after heating

ASTM D5

%

 

20

Flash point

ASTM D92

° C

250

 

Solubility in Trichloroethylene

ASTM 2042

%

99

 

Performance after RTFOT Method test to ASTM D1754

Change in mass (m/m)

ASTM 2872

%

 

1%

Retained Penetration 25  ° C, 100 g, 5s (% of original)

ASTM D5

%

52

 


محصولات شرکت صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان به دو صورت بسته‌بندی می‌شوند:

فله

در این حالت محصول با دمای تقریبی C˚ 170 بارگیری می‌شود.

مظروف

در این حالت قیر در بشکه های نو با مشخصات زیر بسته بندی و تحویل می‌شود:

ردیف

مشخصات

بشکه 158 کیلوگرمی

بشکه 192 کیلوگرمی

بشکه 231 کیلوگرمی

1

وزن قیر خالص داخل بشکه

2±150 کیلوگرم

2±182 کیلوگرم

2±220 کیلوگرم

2

قطر

50سانتیمتر

50سانتیمتر

57سانتیمتر

3

محل قرارگیری درب بشکه

مرکز

مرکز

مرکز

4

قطر درب بشکه

10سانتیمتر

10سانتیمتر

10سانتیمتر

5

ارتفاع

83سانتیمتر

98سانتیمتر

98سانتیمتر


شرکت صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان برای ارایه خدمات بیشتر و تسهیل شرایط برای مشتریان در زمینه حمل و نقل داخلی و خارجی و انجام امور گمرکی آمادگی دارد محصولات خود را به یکی از روش های زیر تحویل دهد.


EXW
FOB
CPT
CFR
CIF