تماس با ما

کارخانه

آدرس: هشترود، شهرک صنعتی پروفسور هشترودی

تلفن: 52623525 41 98+

فکس: 52623524 41 98+

پست الکترونیکی: atp@atp-oil.com
دفتر

آدرس: تبریز، خیابان کریم خان، 10 متری گلستان، پلاک 35

تلفن: 3-33273831 41 98+

فکس: 33273830 41 98+

پست الکترونیکی: atp@atp-oil.com